Huawei Y5 2018 DRA DUA Dura-L03 1.0.0.28(C25CUSTC25D006) Firmware Android8.1.0 NA 05015EPJ androidhost.ru.zip

Huawei Y5 2018 DRA DUA Dura-L03 1.0.0.28(C25CUSTC25D006) Firmware Android8.1.0 NA 05015EPJ androidhost.ru.zip
1.99 GB
https://androidhost.ru/8TT
100 Mb / Sec